תרגילים ופתרונות 2 להסמכת ISTQB

עודכן לאחרונה: 26 אוקטובר, 2022

יש לכם שאלות? נשמח לדבר איתכם ולענות על הכל

תרגילים בנושא – רמת בדיקה וסוגי בדיקות

שימו לב: את כל הנושאים האלו ועוד ניתן ללמוד שקורס QA מומלץ שלנו במלואם!

Impact Analysis שאלה – שימוש ב-

מתי משתמשים ב-Impact Analysis בצורה המירבית?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. בדיקות יחידה (Component testing)
   2. בדיקות מערכת לא-פונקציונליות
   3. בדיקות קבלה (user acceptance testing)
   4. בדיקות תחזוקה (Maintenance testing)

שאלה 2- Impact Analysis

Impact Analysis – דורש מאיתנו להחליט:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. כמה בדיקות רגרסיה עלינו לבצע
   2. מהו קריטריון היציאה
   3. כמה מקרי בדיקה נוספים עלינו לכתוב
   4. באילו כלים שונים עלינו לממש את בדיקות הרגרסיה

שאלה 3 – בדיקות מערכת פונקציונליות

בדיקות מערכת פונקציונליות הן:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. בדיקה כיצד המערכת מתממשקת עם מערכות אחרות
   2. בדיקה כיצד מרכיבי המערכת מתפקדים האחד עם השני
   3. בדיקה מקצה אל קצה כיצד המערכת מתפקדת כמכלול אחד
   4. בדיקה כיצד המערכת מבצעת פעולות בטווח זמני תגובה המוגדרים מראש.

שאלה 4 – שלבי בפיתוח התוכנה

התאם כל שלב בפיתוח התוכנה לרמת הבדיקה הנדרשת:
High-level design
ii Coding
iii Low-level design
iv Business requirements

A. Unit tests
B. Acceptance tests
C. System tests
D. Integration tests

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. i-d , ii-a , iii-c , iv-b
   2. i-c , ii-d , iii-a , iv-b
   3. i-b , ii-a , iii-d , iv-c
   4. i-c , ii-a , iii-d , iv-b

שאלה 5 – בדיקות רגרסיה

בדיקות רגרסיה צריכות להתבצע:
i פעם בשבוע
ii לאחר שינוי בתוכנה
iii כמה שיותר
iv לאחר שסביבת המוצר השתנתה
v כאשר מנהל הפרוייקט מבקש

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
   1. 1. i & ii are true, iii, iv & v are false
   2. ii, iii & iv are true, i & v are false
   3. ii & iv are true, i, iii & v are false
   4. ii is true, i, iii, iv & v are false

שאלה 6 – גישת בדיקות הדרגתית

מי מהבאים אינה גישת בדיקות הדרגתית (Incremental test approach):

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. Top-down
   2. Big-bang
   3. Bottom-up
   4. Functional incrementation

שאלה 7 - בדיקות לא פונקציונליות

בדיקות לא פונקציונליות (non-functional testing) מכילות:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. בדיקות המראות כמה המערכת אינה מתפקדת ברמה הפונקציונלית הנדרשת
   2. בודקת מאפייני איכות של המערכת כמו שימושיות (usability) וביצועים (performance)
   3. בודקת שמודול במערכת משתמש רק בתוכנה הייעודית לצורך המודול
   4. בדיקה עבור פונקציות שאינן צריכות להתקיים

שאלה 8 – בדיקות האינטגרציה

מה מהמשפטים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את בדיקות האינטגרציה?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. לוודא שכל רכיבי המערכת הקטנים ביותר נבדקים כראוי
   2. לוודא בדיקתם של כל ממשקי המערכת עם מערכות ורשתות חיצוניות
   3. להגדיר אילו רכיבי מערכת יש לחבר יחד לצורך בדיקה, וכמה בכל פעם
   4. לוודא שבדיקות האינטגרציה יכולות להתבצע ע"י צוות קטן
   5. לבדוק כיצד התוכנה יכולה להתחלק למודולים קטנים יותר

שאלה 9- beta testing

בדיקות ביתא (beta testing):

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1.מבוצעות ע"י הלקוחות באתרים שלהם
   2. מבוצעות ע"י הלקוחות באתר של החברה המפתחת את המוצר
   3. מבוצעות ע"י צוות הבדיקות העצמאי
   4. טובות כדי לבחון תוכנה מוזמנת
   5. לבצע בדיקות ע"י צוות בדיקות עצמאי

שאלה 10 - acceptance testing

המטרה המרכזית של בדיקות הקבלה (acceptance testing):

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. למצוא באגים במערכת
   2. לוודא שהמערכת מקובלת על ידי כל המשתמשים
   3. לבדוק את המערכת בממשק עם מערכות אחרות
   4. לבדוק את האספקטים העסקיים
   5. לבצע בדיקות ע"י צוות בדיקות עצמאי

שאלה 11 – בדיקות מערכת

מה הוא לא חלק מבדיקות מערכת?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. בדיקות מבוססות תהליכים עסקיים
   2. בדיקות ביצועים, עומסים ו-stress
   3. בדיקות מבוססות-דרישות
   4. בדיקות שימושיות (usability)
   5. בדיקות אינטגרציה מבוססות top-down

שאלה 12 – בדיקות ביצועים

מה הוא לא חלק מבדיקות ביצועים?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. בדיקת זמן תגובה
   2. בדיקת זמני טרנזקציות
   3. בדיקת התאוששות מכשל (recovery)
   4. סימולציה של הרבה משתמשים
   5. לייצר הרבה טרנזקציות

שאלה 13:

מה מהמשפטים הבאים אינו נכון?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. בדיקות ביצועים יכולים להתבצע כחלק מבדיקות יחידה, והן כחלק מבדיקות המערכת
   2. בדיקות הקבלה לא חייבות בהכרח לכלול בדיקות רגרסיה
   3. פעולות אימות (verification activities) לא צריכות לכלול סקרים (inspections, reviews)
   4. סביבות הבדיקה צריכות להיות כמה שיותר קרובות לסביבת הייצור (סביבת הלקוח)

שאלה 14 – בדיקה לא-פונקציונלית

מי מהבאים אינה בדיקה לא-פונקציונלית?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. מעבר מצבים (state transition)
   2. באגים בדרישות
   3. ביצועים (performance)
   4. אבטחת מידע (security)

שאלה 15 – בדיקות אינטגרציה

מי מהבאים אינה אסטרטגיית בדיקות אינטגרציה?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. מבוססת עיצוב (design based)
   2. Big-bang
   3. Bottom -up
   4. Top-down

שאלה – בדיקה לא פונקציונלית
מהם מהבאים היא בדיקה לא פונקציונלית?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. בדיקת מערכת
   2. בדיקת שימושיות (usability)
   3. בדיקת ביצועים (performance testing)
   4. תשובות b & c

שאלה 17- הגדרת תקן

מה מהבאים אינו מוגדר בתקן?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. בדיקת פונקציונליות (functionality testing)
   2. בדיקת שימושיות (usability)
   3. בדיקת supportability
   4. בדיקת maintainability

שאלה 18 – מקרי בדיקות

מקרי הבדיקה של בדיקות קבלה מבוססות על:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. דרישות (requirements)
   2. עיצוב (design)
   3. קוד
   4. טבלת החלטות

שאלה 19 – חלוקת פעילות בדיקת התוכנה

אנחנו מחלקים את הבדיקות למספר רמות בדיקה שונות בעיקר מכיוון ש:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. לכל רמת בדיקה יש מטרה אחרת
   2. קל יותר לנהל בדיקות ברמות בדיקה שונות
   3. אנחנו יכולים להריץ בדיקות שונות בסביבות עבודה שונות
   4. ככל שיש לנו יותר רמות בדיקה, כך הבדיקות שלנו טובות יותר

שאלה 20 – מודל V

מה נכון לגבי מודל ה-V?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. הוא מצהיר שמודולי תוכנה פנימיים נבדקים מול דרישות המערכת
   2. הוא ממדל רק את שלבי הבדיקות
   3. הוא מגדיר את טכניקות הבדיקה שצריכות להתבצע
   4. הוא מכיל את האימות (verification) של תהליך העיצוב (design)

שאלה 21 – טכניקות בדיקות תכונה QA

מה מהבאים טכניקה של בדיקות פונקציונליות?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. Boundary value analysis
   2. Usability testing
   3. Performance testing
   4. Security testing

שאלה 22 – מקור לבדיקות קבלה

מה המקור הטוב ביותר לתוצאות הצפויות של בדיקות קבלה (User Acceptance Testing)?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. התוצאות בפועל (actual results)
   2. הגדרות הפרויקט (program specifications)
   3. דרישות משתמש (user requirements)
   4. דרישות מערכת (system specifications)

שאלה 23 – בדיקות אינטגרציה

בדיקות אינטגרציה:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. משמשות לבדיקות רכיבים (component testing) בעת הפיתוח שלהם
   2. בודקים אינטראקציות בין מודולים או תתי-מערכות
   3. בודקים רק רכיבים שהם חלק ממערכת "חיה" (live system)
   4. בודקות ממשקים למערכות אחרות

שאלה 24 – בדיקות אלפא

בדיקות אלפא (Alpha Testing):

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. בדיקות לאחר שחרור הגרסה (post-release testing) המבוצעות ע"י נציגי לקוחות באתר בחברה המפתחת את המוצר
   2. הבדיקות הראשונות שמבוצעות
   3. בדיקות טרום-שחרור גרסה (pre-release testing), המבוצעות ע"י נציגי לקוחות באתר החברה המפתחת את המוצר
   4. בדיקות טרום-שחרור גרסה (pre-release testing), המבוצעות ע"י נציגי לקוחות באתרים שלהם

שאלה 25:

מה מהבאים בד"כ נכון?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. סקרי קוד (source code inspections) לרוב מבוצעים כחלק מבדיקות יחידה (component testing)
   2. בדיקות יחידה מחפשות באגים בקטעי קוד שהן ניתנות לבדיקה נפרדת מקטעי קוד אחרים
   3. בדיקות יחידה הן חלק חשוב מבדיקות קבלה
   4. בדיקות יחידה באות לחשוף בעיות באינטראקציה בין תוכנה לחומרה

שאלה 26- impact analysis

מהי המטרה של impact analysis עבור הבודקים?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. להחליט כמה מאמצי קידוד (programming efforts) נדרשים על מנת לערוך שינויים
   2. להחליט על היקף השינויים שיש לבדוק
   3. להחליט עד כמה מהשינויים המתוכננים ישפיעו על משתמשי הקצה
   4. להחליט עד כמה המערכת הקיימת עלולה להיות מושפעת מהשינויים

שאלה 27 פעילות צוות בדיקות פונקציונליות

מי מהדרישות הבאות ייבדקו ע"י צוות בדיקות פונקציונליות (functional testing team)?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. המערכת תוכל לקיים את הפונקציונליות שלה בממוצע במשך 23 שעות ו-50 דקות כל יום
   2. המערכת תתאים עד ל-30 משתמשים
   3. המערכת חייבת לאפשר למשתמש לשנות את הכתובת של הלקוח
   4. המערכת צריכה לתמוך בגדילה של 12,000 לקוחות חדשים מדי שנה

שאלה 28 -0 מאפייני מודל פיתוח

מה מהבאים הוא מאפיין טוב של מודל פיתוח?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. כל סקרי המסמכים נעשה ע"י כל צוות הפיתוח
   2. חלק, אולם לא כל מתהליכי הפיתוח מכילים תהליכי בדיקה תואמים
   3. לכל רמת בדיקה יש יעדים התואמים רמה זו
   4. ניתוח ועיצוב הבדיקות נעשה מיד כאשר תהליך הפיתוח מסתיים

שאלה 29 – תחזוקת בדיקות תוכנה QA

מה מהבאים מגדיר את היקף בדיקות התחזוקה (maintenance testing)?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. הכיסוי של חבילת הרגרסיה הנוכחית
   2. ההיקף והסיכון של השינויים למערכת
   3. הזמן שעבר מרגע שבוצע השינוי האחרון למערכת
   4. באגים שנמצאו בסבב בדיקות הרגרסיה האחרון למערכת

שאלה 30 – בדיקת מערכות QA

בדיקות מערכת צריכות לכסות:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. בדיקות לא-פונקציונליות בלבד, ללא בדיקות פונקציונליות
   2. בדיקות פונקציונליות בלבד, ללא בדיקות לא-פונקציונליות
   3. בדיקות לא-פונקציונליות וגם בדיקות פונקציונליות
   4. בדיקות לא-פונקציונליות או בדיקות פונקציונליות

שאלה 31 – הגדרת בדיקה לא פונקציונלית

מה מהבאים היא בדיקה לא-פונקציונלית?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. בדיקות ביצועים
   2. בדיקות יחידה (unit testing)
   3. בדיקות רגרסיה
   4. בדיקות שפיות (sanity testing)

הגדרות בדיקות חוזים

בדיקות חוזים (contract) ורגולציה הן חלק מ:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. בדיקות מערכת
   2. בדיקות קבלה (acceptance testing)
   3. בדיקות אינטגרציה
   4. בדיקות שפיות (smoke testing)

שאלה 33 – אסטרטגיות בדיקות תוכנה

מהי אסטרטגיית הבדיקה שבה אלמנטי חומרה ותוכנה משולבים במהלך אחד (ולא בשלבים), כדי להיבדק?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. בדיקות מערכת
   2. בדיקות big-bang
   3. בדיקות אינטגרציה
   4. בדיקות יחידה (unit testing)

שאלה 34 – המרות Data בבדיקות תוכנה QA

בדיקות לתוכנה אשר ממירות data ממערכות קיימות למערכות שמחליפות אותן נקראות:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. Data driven testing
   2. Migration testing
   3. Configuration testing
   4. Back-to-back testing

שאלה 35 – מושגים

המושג “Test harness” מתייחס ל:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. מסמך עקרונות של הארגון המתייחס למדיניות הבדיקות שלו
   2. קבוצת פעילויות בדיקה הנעשית בשלב מנוהל כלשהו של הפרויקט
   3. סביבת בדיקות המורכבת מ-stubs ו-drivers ומיועדת לביצוע בדיקה
   4. קבוצה של מספר מקרי בדיקה המבצעים עבור רכיב או מערכת

שאלה 36 – בדיקות פונקציות

סוג בדיקות שבודק פונקציות הקשורות לגילוי איומים, כמו וירוסים וחדירות מבחוץ נקרא:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. Security Testing
   2. Recovery testin
   3. Performance testing
   4. Functionality Testing

שאלה 37 – בדיקות עומסי עבודה

סוג בדיקות אשר יוצר עומסי עבודה על אפליקציה נבדקת, כדי לבדוק את הביצועים שלה נקרא:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. Load Testing
   2. Integration testing
   3. System testing
   4. Usability testing

שאלה 38 – נכון או לא נכון

מי מהמשפטים הבאים לגבי בדיקות אינו נכון?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. בדיקות מערכת מבוצעות בד"כ ע"י צוותי בדיקות עצמאיים
   2. בדיקות פונקציונליות הן יותר בשימוש מאשר בדיקות מבניות (structural testing)
   3. תקלות הנמצאות בבדיקות מערכות עלולות להיות יקרות יותר לתיקון
   4. משתמשי קצה צריכים להיות מעורבים בבדיקות מערכת (system tests)

שאלה 40:

אנחנו משתמשים בתוצרים של ניתוח הדרישות שהם ה-Requirement Specifications, כדי לכתוב:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. מקרי בדיקה לבדיקות קבלה (user acceptance)
   2. מקרי בדיקה לבדיקות אינטגרציה
   3. מקרי בדיקה ל-unit tests
   4. דרישות מערכת

שאלה 41 -השוואת תוכן למדריך משתמש

הפתרונות

המטרה העיקרית של השוואת התוכן של המדריך למשתמש עם ההתנהגות של המערכת היא:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):
  1. 1. למצוא באגים במערכת
   2. לבדוק את הדיוק הטכני של המסמך
   3. להבטיח את קלות השימוש של המסמך
   4. להבטיח שהתוכנה היא בגרסתה האחרונה

תשובות לשאלות

1. תשובה – 4
2. תשובה – 1
3. תשובה – 3
4. תשובה – 4
5. תשובה – 3
6. תשובה – 2
7. תשובה – 2
8. תשובה – 3
9. תשובה – 1
10. תשובה – 4
11. תשובה – 5
12. תשובה – 3
13. תשובה – 3
14. תשובה – 1
15. תשובה – 1
16. תשובה – 4
17. תשובה – 3
18. תשובה – 1
19. תשובה – 1
20. תשובה – 4
21. תשובה – 1
22. תשובה – 3
23. תשובה – 2
24. תשובה – 3
25. תשובה – 2
26. תשובה – 4
27. תשובה – 3
28. תשובה – 3
29. תשובה – 2
30. תשובה – 3
31. תשובה – 1
32. תשובה – 2
33. תשובה – 2
34. תשובה – 2
35. תשובה – 3
36. תשובה – 1
37. תשובה – 1
38. תשובה – 4
39. תשובה – 1
40. תשובה – 2

איך הלך?

עבור לתרגילים ופתרונות בנושאים:


תחומי לימוד הכי מבוקשים בהייטק בשנת 2024

יש לכם שאלות? נשמח לדבר איתכם ולענות על הכל
© כל הזכויות שמורות Real Time Group