לוגו

תרגילים ופתרונות להסמכת ISTQB – 2

ראשי » תרגילים ופתרונות 2 להסמכת ISTQB

  מלאו פרטים לקבלת ייעוץ

  אני מאשר קבלת מבצעים ועדכונים מחברת RT-GROUP בכפוף לprivacy

  [honeypot Email id:email class:email]

  לוגו
  [ryv-popup video="https://www.youtube.com/embed/BhoZEIFPHOI?rel=0&controls=0&showinfo=0" frameborder="0"] לחץ לצפיה

  תרגילים ופתרונות להסמכת ISTQB בנושא רמת בדיקה ו- סוגי בדיקות

  תרגילים ופתרונות בנושא – רמת בדיקה ו- סוגי בדיקות

  שימו לב: את כל הנושאים האלו ועוד ניתן ללמוד שקורס QA מומלץ שלנו במלואם!

  שאלה 1:
  מתי משתמשים ב-Impact Analysis בצורה המירבית?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. בדיקות יחידה (Component testing)
    2. בדיקות מערכת לא-פונקציונליות
    3. בדיקות קבלה (user acceptance testing)
    4. בדיקות תחזוקה (Maintenance testing)

  שאלה 2:
  Impact Analysis – דורש מאיתנו להחליט:

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. כמה בדיקות רגרסיה עלינו לבצע
    2. מהו קריטריון היציאה
    3. כמה מקרי בדיקה נוספים עלינו לכתוב
    4. באילו כלים שונים עלינו לממש את בדיקות הרגרסיה

  שאלה 3:
  בדיקות מערכת פונקציונליות הן:

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. בדיקה כיצד המערכת מתממשקת עם מערכות אחרות
    2. בדיקה כיצד מרכיבי המערכת מתפקדים האחד עם השני
    3. בדיקה מקצה אל קצה כיצד המערכת מתפקדת כמכלול אחד
    4. בדיקה כיצד המערכת מבצעת פעולות בטווח זמני תגובה המוגדרים מראש.

  שאלה 4:
  התאם כל שלב בפיתוח התוכנה לרמת הבדיקה הנדרשת:
  i High-level design
  ii Coding
  iii Low-level design
  iv Business requirements

  A. Unit tests
  B. Acceptance tests
  C. System tests
  D. Integration tests

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. i-d , ii-a , iii-c , iv-b
    2. i-c , ii-d , iii-a , iv-b
    3. i-b , ii-a , iii-d , iv-c
    4. i-c , ii-a , iii-d , iv-b

  שאלה 5:
  בדיקות רגרסיה צריכות להתבצע:
  i פעם בשבוע
  ii לאחר שינוי בתוכנה
  iii כמה שיותר
  iv לאחר שסביבת המוצר השתנתה
  v כאשר מנהל הפרוייקט מבקש

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. i & ii are true, iii, iv & v are fals
    2. ii, iii & iv are true, i & v are false
    3. ii & iv are true, i, iii & v are false
    4. ii is true, i, iii, iv & v are false

  שאלה 6:
  מי מהבאים אינה גישת בדיקות הדרגתית (Incremental test approach):

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. Top-down
    2. Big-bang
    3. Bottom-up
    4. Functional incrementation

  שאלה 7:
  בדיקות לא-פונקציונליות (non-functional testing) מכילות:

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. בדיקות המראות כמה המערכת אינה מתפקדת ברמה הפונקציונלית הנדרשת
    2. בודקת מאפייני איכות של המערכת כמו שימושיות (usability) וביצועים (performance)
    3. בודקת שמודול במערכת משתמש רק בתוכנה הייעודית לצורך המודול
    4. בדיקה עבור פונקציות שאינן צריכות להתקיים

  שאלה 8
  מה מהמשפטים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את בדיקות האינטגרציה?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. לוודא שכל רכיבי המערכת הקטנים ביותר נבדקים כראוי
    2. לוודא בדיקתם של כל ממשקי המערכת עם מערכות ורשתות חיצוניות
    3. להגדיר אילו רכיבי מערכת יש לחבר יחד לצורך בדיקה, וכמה בכל פעם
    4. לוודא שבדיקות האינטגרציה יכולות להתבצע ע"י צוות קטן
    5. לבדוק כיצד התוכנה יכולה להתחלק למודולים קטנים יותר

  שאלה 9
  בדיקות ביתא (beta testing):

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1.מבוצעות ע"י הלקוחות באתרים שלהם
    2. מבוצעות ע"י הלקוחות באתר של החברה המפתחת את המוצר
    3. מבוצעות ע"י צוות הבדיקות העצמאי
    4. טובות כדי לבחון תוכנה מוזמנת
    5. לבצע בדיקות ע"י צוות בדיקות עצמאי

  שאלה 10
  המטרה המרכזית של בדיקות הקבלה (acceptance testing):

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. למצוא באגים במערכת
    2. לוודא שהמערכת מקובלת על ידי כל המשתמשים
    3. לבדוק את המערכת בממשק עם מערכות אחרות
    4. לבדוק את האספקטים העסקיים
    5. לבצע בדיקות ע"י צוות בדיקות עצמאי

  שאלה 11
  מה הוא לא חלק מבדיקות מערכת?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. בדיקות מבוססות תהליכים עסקיים
    2. בדיקות ביצועים, עומסים ו-stress
    3. בדיקות מבוססות-דרישות
    4. בדיקות שימושיות (usability)
    5. בדיקות אינטגרציה מבוססות top-down

  שאלה 12
  מה הוא לא חלק מבדיקות ביצועים?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. בדיקת זמן תגובה
    2. בדיקת זמני טרנזקציות
    3. בדיקת התאוששות מכשל (recovery)
    4. סימולציה של הרבה משתמשים
    5. לייצר הרבה טרנזקציות

  שאלה 13
  מה מהמשפטים הבאים אינו נכון?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. בדיקות ביצועים יכולים להתבצע כחלק מבדיקות יחידה, והן כחלק מבדיקות המערכת
    2. בדיקות הקבלה לא חייבות בהכרח לכלול בדיקות רגרסיה
    3. פעולות אימות (verification activities) לא צריכות לכלול סקרים (inspections, reviews)
    4. סביבות הבדיקה צריכות להיות כמה שיותר קרובות לסביבת הייצור (סביבת הלקוח)

  שאלה 14
  מי מהבאים אינה בדיקה לא-פונקציונלית?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. מעבר מצבים (state transition)
    2. באגים בדרישות
    3. ביצועים (performance)
    4. אבטחת מידע (security)

  שאלה 15
  מי מהבאים אינה אסטרטגיית בדיקות אינטגרציה?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. מבוססת עיצוב (design based)
    2. Big-bang
    3. Bottom -up
    4. Top-down

  שאלה 16
  מהם מהבאים היא בדיקה לא פונקציונלית?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. בדיקת מערכת
    2. בדיקת שימושיות (usability)
    3. בדיקת ביצועים (performance testing)
    4. תשובות b & c

  שאלה 17
  מה מהבאים אינו מוגדר בתקן?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. בדיקת פונקציונליות (functionality testing)
    2. בדיקת שימושיות (usability)
    3. בדיקת supportability
    4. בדיקת maintainability

  שאלה 18
  מקרי הבדיקה של בדיקות קבלה מבוססות על:

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. דרישות (requirements)
    2. עיצוב (design)
    3. קוד
    4. טבלת החלטות

  שאלה 19
  אנחנו מחלקים את הבדיקות למספר רמות בדיקה שונות בעיקר מכיוון ש:

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. לכל רמת בדיקה יש מטרה אחרת
    2. קל יותר לנהל בדיקות ברמות בדיקה שונות
    3. אנחנו יכולים להריץ בדיקות שונות בסביבות עבודה שונות
    4. ככל שיש לנו יותר רמות בדיקה, כך הבדיקות שלנו טובות יותר

  שאלה 20
  מה נכון לגבי מודל ה-V?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. הוא מצהיר שמודולי תוכנה פנימיים נבדקים מול דרישות המערכת
    2. הוא ממדל רק את שלבי הבדיקות
    3. הוא מגדיר את טכניקות הבדיקה שצריכות להתבצע
    4. הוא מכיל את האימות (verification) של תהליך העיצוב (design)

  שאלה 21
  מה מהבאים טכניקה של בדיקות פונקציונליות?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. Boundary value analysis
    2. Usability testing
    3. Performance testing
    4. Security testing

  שאלה 22
  מה המקור הטוב ביותר לתוצאות הצפויות של בדיקות קבלה (User Acceptance Testing)?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. התוצאות בפועל (actual results)
    2. הגדרות הפרוייקט (program specifications)
    3. דרישות משתמש (user requirements)
    4. דרישות מערכת (system specifications)

  שאלה 23
  בדיקות אינטגרציה:

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. משמשות לבדיקות רכיבים (component testing) בעת הפיתוח שלהם
    2. בודקים אינטרקציות בין מודולים או תתי-מערכות
    3. בודקים רק רכיבים שהם חלק ממערכת "חיה" (live system)
    4. בודקות ממשקים למערכות אחרות

  שאלה 24
  בדיקות אלפא (Alpha Testing):

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. בדיקות לאחר שחרור הגרסא (post-release testing) המבוצעות ע"י נציגי לקוחות באתר בחברה המפתחת את המוצר
    2. הבדיקות הראשונות שמבוצעות
    3. בדיקות טרום-שחרור גרסא (pre-release testing), המבוצעות ע"י נציגי לקוחות באתר החברה המפתחת את המוצר
    4. בדיקות טרום-שחרור גרסא (pre-release testing), המבוצעות ע"י נציגי לקוחות באתרים שלהם

  שאלה 25
  מה מהבאים בד"כ נכון?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. סקרי קוד (source code inspections) לרוב מבוצעים כחלק מבדיקות יחידה (component testing)
    2. בדיקות יחידה מחפשות באגים בקטעי קוד שהן ניתנות לבדיקה נפרדת מקטעי קוד אחרים
    3. בדיקות יחידה הן חלק חשוב מבדיקות קבלה
    4. בדיקות יחידה באות לחשוף בעיות באינטרקציה בין תוכנה לחומרה

  שאלה 26
  מהי המטרה של impact analysis עבור הבודקים?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. להחליט כמה מאמצי קידוד (programming efforts) נדרשים על מנת לערוך שינויים
    2. להחליט על היקף השינויים שיש לבדוק
    3. להחליט עד כמה מהשינויים המתוכננים ישפיעו על משתמשי הקצה
    4. להחליט עד כמה המערכת הקיימת עלולה להיות מושפעת מהשינויים

  שאלה 27
  מי מהדרישות הבאות ייבדקו ע"י צוות בדיקות פונקציונליות (functional testing team)?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. המערכת תוכל לקיים את הפונקציונליות שלה בממוצע במשך 23 שעות ו-50 דקות כל יום
    2. המערכת תתאים עד ל-30 משתמשים
    3. המערכת חייבת לאפשר למשתמש לשנות את הכתובת של הלקוח
    4. המערכת צריכה לתמוך בגדילה של 12,000 לקוחות חדשים מדי שנה

  שאלה 28
  מה מהבאים הוא מאפיין טוב של מודל פיתוח?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. כל סקרי המסמכים נעשה ע"י כל צוות הפיתוח
    2. חלק, אולם לא כל מתהליכי הפיתוח מכילים תהליכי בדיקה תואמים
    3. לכל רמת בדיקה יש יעדים התואמים רמה זו
    4. ניתוח ועיצוב הבדיקות נעשה מיד כאשר תהליך הפיתוח מסתיים

  שאלה 29
  מה מהבאים מגדיר את היקף בדיקות התחזוקה (maintenance testing)?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. הכיסוי של חבילת הרגרסיה הנוכחית
    2. ההיקף והסיכון של השינויים למערכת
    3. הזמן שעבר מרגע שבוצע השינוי האחרון למערכת
    4. באגים שנמצאו בסבב בדיקות הרגרסיה האחרון למערכת

  שאלה 30
  בדיקות מערכת צריכות לכסות:

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. בדיקות לא-פונקציונליות בלבד, ללא בדיקות פונקציונליות
    2. בדיקות פונקציונליות בלבד, ללא בדיקות לא-פונקציונליות
    3. בדיקות לא-פונקציונליות וגם בדיקות פונקציונליות
    4. בדיקות לא-פונקציונליות או בדיקות פונקציונליות

  שאלה 31
  מה מהבאים היא בדיקה לא-פונקציונלית?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. בדיקות ביצועים
    2. בדיקות יחידה (unit testing)
    3. בדיקות רגרסיה
    4. בדיקות שפיות (sanity testing)

  שאלה 32
  בדיקות חוזים (contract) ורגולציה הן חלק מ:

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. בדיקות מערכת
    2. בדיקות קבלה (acceptance testing)
    3. בדיקות אינטגרציה
    4. בדיקות שפיות (smoke testing)

  שאלה 33
  מהי אסטרטגיית הבדיקה שבה אלמנטי חומרה ותוכנה משולבים במהלך אחד (ולא בשלבים), כדי להיבדק?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. בדיקות מערכת
    2. בדיקות big-bang
    3. בדיקות אינטגרציה
    4. בדיקות יחידה (unit testing)

  שאלה 34
  בדיקות לתוכנה אשר ממירות data ממערכות קיימות למערכות שמחליפות אותן נקראות:

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. Data driven testing
    2. Migration testing
    3. Configuration testing
    4. Back-to-back testing

  שאלה 35
  המושג “Test harness” מתייחס ל:

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. מסמך עקרונות של הארגון המתייחס למדיניות הבדיקות שלו
    2. קבוצת פעילויות בדיקה הנעשית בשלב מנוהל כלשהו של הפרוייקט
    3. סביבת בדיקות המורכבת מ-stubs ו-drivers ומיועדת לביצוע בדיקה
    4. קבוצה של מספר מקרי בדיקה המובצעים עבור רכיב או מערכת

  שאלה 36
  סוג בדיקות שבודק פונקציות הקשורות לגילוי איומים, כמו וירוסים וחדירות מבחוץ נקרא:

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. Security Testing
    2. Recovery testin
    3. Performance testing
    4. Functionality Testing

  שאלה 37
  סוג בדיקות אשר יוצר עומסי עבודה על אפליקציה נבדקת, כדי לבדוק את הביצועים שלה נקרא:

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. Load Testing
    2. Integration testing
    3. System testing
    4. Usability testing

  שאלה 38
  מי מהמשפטים הבאים לגבי בדיקות אינו נכון?

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. בדיקות מערכת מבוצעות בד"כ ע"י צוותי בדיקות עצמאיים
    2. בדיקות פונקציונליות הן יותר בשימוש מאשר בדיקות מבניות (structural testing)
    3. תקלות הנמצאות בבדיקות מערכות עלולות להיות יקרות יותר לתיקון
    4. משתמשי קצה צריכים להיות מעורבים בבדיקות מערכת (system tests)

  שאלה 39
  אנחנו משתמשים בתוצרים של ניתוח הדרישות שהם ה-Requirement Specifications, כדי לכתוב:

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. מקרי בדיקה לבדיקות קבלה (user acceptance)
    2. מקרי בדיקה לבדיקות אינטגרציה
    3. מקרי בדיקה ל-unit tests
    4. דרישות מערכת

  שאלה 40
  המטרה העיקרית של השוואת התוכן של המדריך למשתמש עם ההתנהגות של המערכת היא:

   תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

    1. למצוא באגים במערכת
    2. לבדוק את הדיוק הטכני של המסמך
    3. להבטיח את קלות השימוש של המסמך
    4. להבטיח שהתוכנה היא בגרסתה האחרונה

  תשובות לשאלות:

  1. תשובה – 4
  2. תשובה – 1
  3. תשובה – 3
  4. תשובה – 4
  5. תשובה – 3
  6. תשובה – 2
  7. תשובה – 2
  8. תשובה – 3
  9. תשובה – 1
  10. תשובה – 4
  11. תשובה – 5
  12. תשובה – 3
  13. תשובה – 3
  14. תשובה – 1
  15. תשובה – 1
  16. תשובה – 4
  17. תשובה – 3
  18. תשובה – 1
  19. תשובה – 1
  20. תשובה – 4
  21. תשובה – 1
  22. תשובה – 3
  23. תשובה – 2
  24. תשובה – 3
  25. תשובה – 2
  26. תשובה – 4
  27. תשובה – 3
  28. תשובה – 3
  29. תשובה – 2
  30. תשובה – 3
  31. תשובה – 1
  32. תשובה – 2
  33. תשובה – 2
  34. תשובה – 2
  35. תשובה – 3
  36. תשובה – 1
  37. תשובה – 1
  38. תשובה – 4
  39. תשובה – 1
  40. תשובה – 2

  איך הלך?
  מוזמנים להשאיר תגובה בפורום QA שלנו.
  תרגילים ופתרונות להסמכת ISTQB – 2

  עבור לתרגילים ופתרונות בנושאים:

  [ 2]