קורסי הייטק עדכניים שיעניקו לך את הידע המעשי לבצע את משימותיך בחברה, אותו תוכל להציג ללקוחותיך או למעסיק העתידי שלך.
Real Time Embedded Linux
שם הקורס ערב בוקר משך הקורס
C For Embedded 28/01 Call US 90
Arm - Embedded systems 25/08 Call US 90
R.T Concepts 14/02 Call US 40
Embedded Linux 20/12 Call US 90
Linux Kernel and Device Drivers 10/07 Call US 90
FreeRTOS Call US Call US 90
Linux Fundamentals Call US Call US 75
Yocto Call US Call US 20
MPSoC Call US Call US 90
Petalinux Call US Call US 40
Full Stack
שם הקורס ערב בוקר משך הקורס
Java Fundementals 09/01 Call US 60
HTML5 Call US Call US 20
CSS3 Call US Call US 20
Javascript 10/12 Call US 75
MongoDB 07/04 Call US 30
NodeJS 19/05 Call US 60
ReactJS Call US Call US 60
Bootstrap Call US Call US 20
React 14/07 Call US 60
Machine Learning
שם הקורס ערב בוקר משך הקורס
C Plus Plus 26/05 Call US 90
ML Fundamentals 03/03 Call US 25
Machine Learning with Python 15/01 Call US 50
Scientific Python 14/04 Call US 30
Deep Learning with Tensorflow 13/03 Call US 50
CUDA 27/12 Call US 35
Open CV 05/06 Call US 40
Data Visualization Call US Call US 20
Tableau Call US Call US 20
A/B Testing Call US Call US 20
Data Analysis in Excel Call US Call US 20
Power BI Call US Call US 20
Cyber
שם הקורס ערב בוקר משך הקורס
Networking 03/03 Call US 40
Linux Administration 21/12 Call US 50
Bash Scripting Call US Call US 25
Python Programming 13/12 Call US 90
Git 09/01 Call US 25
Cyber Security Networking 04/02 Call US 20
Cyber Attack Infrastructure 14/04 Call US 50
SIEM-SOC 23/06 Call US 50
Malware Analysis 08/12 Call US 40
Forensics Investigation & Incident Response 03/11 Call US 50
Penetrating Testing for Web Application 18/08 Call US 50
Cyber Networking Infrastructure Call US Call US 60
Cyber Security in Applications Call US Call US 30
Cyber Security in IOT Call US Call US 25
Cyber Security in Cloud Computing Call US Call US 25
Identifying the threats to an organization Call US Call US 30
Incident response and accountability Call US Call US 20
Information Security Governess Call US Call US 25
CISO Roles & Responsibilities Call US Call US 40
Devops
שם הקורס ערב בוקר משך הקורס
Computer Architecture Call US Call US 20
SQL 31/12 Call US 30
Jenkins 13/02 Call US 30
Terraform 05/06 10/12 20
Monitoring (Zabbix/Prometheus) 07/02 Call US 25
Docker 02/04 Call US 30
Ansible 27/12 Call US 25
Kubernetes 11/06 Call US 30
AWS 17/04 Call US 35
Monitoring Tools 24/12 Call US 25
AZURE Call US Call US 20
QA
שם הקורס ערב בוקר משך הקורס
QA Methodologies Call US Call US 40
Jira Call US Call US 20
Selenium Call US Call US 30
קורסים לארגונים
שם הקורס ערב בוקר משך הקורס
CCNA (Networking) Call US Call US 40
Visual Studio Test Manager Call US Call US 42
Web Call US Call US 42
Automation Testin Call US Call US 30
Angular Call US Call US 50
Configuration Monitoring Call US Call US 30
Big Data Call US Call US 40
CNN Call US Call US 20
Tenser Flow Call US Call US 20
Nvidia GPUs Call US Call US 25
Linux Lpi - 102 Call US Call US 45
Facebook LinkedIn organic Call US Call US 20
LabView Call US Call US 20
Elastic Stack (ELK) Call US Call US 20
C Plus Plus AST Call US Call US 45
ChatGPT 06/03 Call US 25
FrontEnd Call US Call US 90
BackEnd Call US Call US 90
OpenCL Call US Call US 90
OpenGL Call US Call US 90
Reverse Engineering Call US Call US 90
Assembly for Cyber Security Call US Call US 90
© כל הזכויות שמורות Real Time Group