תרגילים ופתרונות 3 להסמכת ISTQB

עודכן לאחרונה: 26 אוקטובר, 2022

יש לכם שאלות? נשמח לדבר איתכם ולענות על הכל

תרגילים ופתרונות להסמכת ISTQB בנושא תכנון והרצת בדיקות

תכנון והרצת בדיקות ( Test Planning, Implementation & Execution)

שימו לב: את כל הנושאים האלו ועוד ניתן ללמוד קורס QA שלנו במלואם!

שאלות

שאלה 1:
ההחלטה מתי להפסיק את הבדיקות, צריכה לקחת בחשבון:
i רמת סיכון הכוללת סיכוני פרוייקט טכניים ועסקיים
ii מגבלות פרוייקט כמו זמן ותקציב
iii גודל צוות הבדיקות
iv גודל צוות הפיתוח

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. i,ii,iii are true and iv is false
  1. 2. i,iii,iv are true and ii is false
  1. 3. i,ii are true and iii,iv are false
  1. 4. ii,iii,iv are true and i is false

שאלה 2:
תכנון בדיקות כולל את המשימות המרכזיות:
i החלטה לגבי היקף הבדיקות, הסיכונים, וזיהוי מטרות הבדיקה
ii החלטה לגבי אסטרטגיית הבדיקות (טכניקות, נושאים לבדיקה, כיסוי, זיהוי ממשקים עם צוותים נוספים, זיהוי החומר הנדרש לבדיקות – Testware).
iii ביצוע review לכל ה-test basis (מסמכי דרישות, עיצוב, ארכיטקטורה, ממשקים)
iv הגדרת קריטריון היציאה (Exit Criteria)

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. i,ii,iv are true and iii is false
  1. 2. i,iii,iv are true and ii is false
  1. 3. i,ii are true and iii,iv are false
  1. 4. ii,iii,iv are true and i is fals

שאלה 3:
בחינת הבדיקתיות (testability) של דרישות המערכת, צריכה להיות בשלב:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. ניתוח ועיצוב הבדיקות (Test analysis & design)
  1. 2. תכנון הבדיקות (Test planning & control)
  1. 3. כתיבת הבדיקות וביצוען (Test implementation & Execution)
  1. 4. בחינת קריטריון היציאה (Exit criteria evaluation)

שאלה 4:
תנאי הבדיקה (test conditions) נגזרים מ:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. הדרישות (specifications)
  1. 2. מקרי הבדיקה (test cases)
  1. 3. נתוני הבדיקה (test data)
  1. 4. עיצוב הבדיקות (test design)

שאלה 5:
מהם תפקידיו של מוביל בדיקות (Test Leader)?
i אינטרקציה עם יצרן כלי הבדיקות כדי לזהות דרכים לנצל נכון את הכלי בפרוייקט
ii לכתוב מסמכי סיכום בדיקות (Test Summary Report) על בסיס האינפורמציה שנאספה במהלך הבדיקות
iii להחליט אילו בדיקות יתוכנתו לבדיקות אוטומטיות, ולהחליט כיצד לעשות זאת
iv לכתוב מסמכי בדיקות מפורטים

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. i, ii, iii is true and iv is false
  1. 2. ii,iii,iv is true and i is false
  1. 3. i is true and ii,iii,iv are false
  1. 4. iii and iv is correct and i and ii are incorrect

שאלה 6:
המשימות המרכזיות של סיום הבדיקות (Test Closure) הן:
i בדיקה שכל תוצרי הבדיקות (test deliverables) אכן נמסרו
ii דו"ח ניתוח הבאגים (defect report analysis)
iii סיום סופי של הבדיקות ותיעודן בארכיון
iv ללמוד לפעם הבאה כיצד להשתפר (analyzing lessons)

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. i , ii , iv are true and iii is false
  1. 2. i , ii , iii are true and iv is false
  1. 3. i , iii , iv are true and ii is fals
  1. 4. All of above are true

שאלה 7:
קריטריון יציאה (Exit Criteria) יכול להיות מורכב מ:
i מדדי יסודיות הבדיקות כמו כיסוי הקוד, פונקיציונליות או סיכונים
ii מדדי צפיפות באגים או אמינות התוכנה
iii מדדי סיכונים של באגים שהוחלט לא לתקן או איזורים בתוכנה שלא נבדקו מספיק
iv וידוא שסביבת הבדיקות אכן תואמת את הנדרש

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. iv is correct and i,ii,iii are incorrect
  1. 2. i,ii,iii is correct and iv is incorrect
  1. 3. iv is correct and i,ii,iii are incorrect
  1. 4. iii and iv are correct and i,ii are incorrect

שאלה 8
מה מהבאים יכול לסייע בניטור (monitoring) של התקדמות הבדיקות:
i מספר מקרי הבדיקה שהורצו (test cases execution)
ii אחוז העבודה שנעשתה בהכנת סביבת הבדיקות
iii אינפורמציה שנאספה על באגים (כלומר – צפיפות, מספר באגים שנמצאו או תוקנו)
iv גודל צוות הבדיקות והכישורים של המהנדסים

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. iv is correct and i,ii,iii are incorrect
  1. 2. i,ii,iii is correct and iv is incorrect
  1. 3. i,ii are correct and iii,iv are incorrect
  1. 4. i,iv are correct and ii , iii are incorrect

שאלה 9
בחירה של אסטרטגיית בדיקות (testing approach) צריכה לבחון את:
i סיכון של כישלון הפרוייקט, סיכונים של המוצר, וסיכונים של המוצר לבני אדם
ii הכישורים והניסיון של האנשים אל מול הטכניקות, הכלים והשיטות המוצעות
iii יעדי הבדיקות ומטרותיו של צוות הבדיקות
iv גודל צוות הבדיקות

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1.i,ii,iii,iv are true
  1. 2. i,ii,iii are true and iv is false
  1. 3. ii,iii,iv are true and i is false
  1. 4. i,iv are true and ii, iii are false

שאלה 10
במקרה של מערכות גדולות (large systems):

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. רק טסטים בודדים צריכים להתבצע
  1. 2. בדיקות צריכות להיות מבוססות –סיכונים
  1. 3. רק מקרי בדיקה (test-cases) טובים צריכים לרוץ
  1. 4. רק מקרי בדיקה שנכתבו ע"י בודקים טובים צריכים לרוץ

שאלה 11
מסמך תכנון הבדיקות חייב להכיל את כל הבאים, למעט:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. Test items – פריטי הבדיקה
  1. 2. Test deliverables – תוצרי הבדיקות
  1. 3. Test tasks – משימות הבדיקה
  1. 4. Test environment – סביבת הבדיקה
  1. 5. Test specification – פירוט הבדיקות

שאלה 12
מה המטרה של קריטריון סיום הבדיקות במסמך תכנון הבדיקות?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. לדעת מתי טסט ספציפי הגיע אל סיומו
  1. 2. לוודא שהגדרת הדרישות של מקרה בדיקה היא מלאה
  1. 3. להגדיר את הקריטריון בייצור test data
  1. 4. לדעת מתי תכנון הבדיקות הושלם
  1. 5. לתכנן מתי לעצור את הבדיקות

שאלה 13
בחן את המשפטים הבאים:
i באג יכול להיסגר מבלי להיות מתוקן
ii באגים יכולים לא להיות מדווחים כסתירה למסמכי הבדיקה
iii השלב האחרון במחזור החיים של באג הוא תיקונו
iv האינפורמציה המדווחת על באג לא תכיל אינפורמציה על סביבת הבדיקות
v באגים מדווחים כאשר מישהו שהוא לא כותב התוכנה או הדרישות מבצע את הטסט

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. ii and v are true, I, iii and iv are false
  1. 2. i and v are true, ii, iii and iv are false
  1. 3. i, iv and v are true, ii and iii are false
  1. 4. i and ii are true, iii, iv and v are false
  1. 5. i is true, ii, iii, iv and v are false

שאלה 14
מה לא ייכלל במסמך תכנון הבדיקות?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. הפריטים לבדיקה (לדוגמא: גרסאות התוכנה לבדיקה)
  1. 2. מה לא ייבדק
  1. 3. סביבות הבדיקה
  1. 4. תכניות האיכות
  1. 5. לוחות זמנים ותאריכי יעד

שאלה 15
אילו בדיקות צריכות לרוץ קודם?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. הטסטים החשובים תחילה
  1. 2. הטסטים המסובכים יותר (כדי לאפשר זמן גדול יותר לתיקון)
  1. 3. הטסטים הקלים יותר (כדי לתת ביטחון התחלתי)
  1. 4. בסדר שחשבו עליו

שאלה 16
מדד כיסוי (Coverage measurement) -

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. אין לו קשר לבדיקות
  1. 2. הוא מדד חלקי ליסודיות הבדיקות
  1. 3. כיסוי הסתעפויות (branch coverage) חייב להתבצע לכל תוכנה
  1. 4. רלוונטי רק לבדיקות יחידה, לא לבדיקות מערכת

שאלה 17
צריך להפסיק את הבדיקות כאשר:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. הזמן לבדיקות אזל
  1. 2. כאשר כל הטסטים המתוכננים בוצעו
  1. 3. כאשר קריטריון היציאה הושג
  1. 4. כאשר לא התגלו באגים ע"י הטסטים

שאלה 18
מה הקריטריון החשוב בבחירת טכניקת הבדיקה?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. כמה טוב אתה מכיר את טכניקות הבדיקה השונות
  1. 2. יעדי הבדיקה
  1. 3. כמה נכון להשתמש בטכניקה כדי לבדוק את המערכת
  1. 4. האם יש כלי שיכול לתמוך בטכניקה

שאלה 19
מה מהמשפטים הבאים אינו נכון לגבי קריטריון כיסוי דרישות?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. קריטריון כיסוי דרישות מחושב ע"י מספר הפריטים (items) הנבדקים כחלק מהבדיקות
  1. 2. קריטיון כיסוי דרישות מחושב ע"י אחוז דרישות הלקוח המכוסים ע"י הדרישות
  1. 3. קריטריון כיסוי דרישות הוא אחוז התקלות שנמצאו
  1. 4. קריטריון כיסוי דרישות משמש לשעתים תכופות כקריטריון היציאה לקביעת סיום הבדיקות

שאלה 20
בהינתן מושגי ניהול הבדיקות והפעילויות הנלוות, סמנו את הזוגות הקשורים הנכונים:
1. חישוב משאבי הבדיקות הנדרשים
2. תיחזוק הרשומות של תוצאות הבדיקות
3. הקצאה מחדש של משאבי הבדיקות כאשר טסטים חופפים
4. דיווח על סטייה מתכנית הבדיקות
5. מעקב אחרי תוצאות בדיקה לא צפויות

V- בקרת הבדיקות - Test control
W- מעקב אחר הבדיקות - Test monitoring
X- הערכת הבדיקות - Test estimations
Y- ניהול באגים - Incident management
Z- ניהול תצורה - Configuration control

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. v-3,w-2,x-1,y-5,z-4
  1. 2. v-2,w-5,x-1,y-4,z-3
  1. 3. v-3,w-4,x-1,y-5,z-2
  1. 4. v-2,w-1,x-4,y-3,z-5

שאלה 21
כאשר מתעדפים את מה לבדוק, היעד החשוב ביותר הוא:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. למצוא כמה שיותר באגים
  1. 2. לבדוק איזורי סיכון גבוה (high risk areas)
  1. 3. להשיג כיסוי בדיקות טוב
  1. 4. לבדוק את מה שהכי קל לבדוק

שאלה 22
"מספיק" בדיקות בוצעו כאשר:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. נגמר הזמן לבדיקות
  1. 2. רמת הביטחון הנדרשת בתוכנה הושגה
  1. 3. לא נמצאים יותר באגים
  1. 4. משתמשי הקצה לא ימצאו יותר בעיות

שאלה 23
כיצד ניתן להעריך כמה re-testing (בדיקות חוזרות) צריך לבצע?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. מטריקות מפרוייקטים קודמים דומים
  1. 2. דיונים עם צוות הפיתוח
  1. 3. לפי הזמן שהוקצה לבדיקות רגרסיה
  1. 4. a & b

שאלה 24
מה מהבאים בד"כ לא ייכלל במסמך תכנון הבדיקות (STP)?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. תכולת הבדיקות (Features to be tested)
  1. 2. דו"חות באגים (incident reports)
  1. 3. סיכונים (risks)
  1. 4. לוחות זמנים (schedule)

שאלה 25
מה מהבאים הוא משימה חשובה בתכנון הבדיקות (test planning)?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. קביעת האסטרטגיה של הבדיקות
  1. 2. הגנת מסמכי הבדיקות המפורטים
  1. 3. הערכה האם קריטריון היציאה מתקיים ודיווח
  1. 4. מדידה וניתוח התוצאות

שאלה 26
בגישה תגובתית (reactive approach) לבדיקות, מתי ניתן לצפות שמאמץ תכנון הבדיקות יתחיל?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. רק לאחר שהתוכנה או המערכת הוצגה
  1. 2. במהלך הפיתוח
  1. 3. מוקדם ככל האפשר
  1. 4. בזמן ניתוח הדרישות

שאלה 27
התהליך של כתיבת מסמכי הבדיקות המפורטים מכיל את התהליכים הבאים. מהו הסדר הנכון (משמאל לימין)?
i כתיבה מפורטת של מקרי הבדיקה עפ"י טכניקות בדיקה
ii הגדרת הסדר של הרצת מקרי הבדיקה
iii ניתוח הדרישות כדי לזהות את חוקי הדרישה
iv הגדרת תוצאות צפויות

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. iii, i, iv, ii.
  1. 2. iii, iv, i, ii
  1. 3. iii, ii, i, iv
  1. 4. ii, iii, i, iv

שאלה 28
מי מהבאים מגדיר את סדר ההרצה של הבדיקות?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. Test plan – תכנית הבדיקות
  1. 2. Test procedure specification – הגדרת פרוצדורת הבדיקות
  1. 3. Test case specification – הגדרת מקרי הבדיקה
  1. 4. Test design specification – הגדרת עיצוב הבדיקות

שאלה 29
באיזה שלב משלבי הבדיקות הבסיסיים הבאים נדרש לבדוק האם דרושות עוד בדיקות?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. כתיבת הטסטים והרצתם – test implementation and execution
  1. 2. הערכה של קריטריון היציאה - evaluating test exit criteria
  1. 3. ניתוח הבדיקות והעיצוב שלהם – test analysis and design
  1. 4. תכנון ובקרת הבדיקות – test planning & control

שאלה 30
באיזה שלב משלבי הבדיקות הבסיסיים הבאים נדרש לבדוק את הבדיקתיות (testability) של הדרישות ושל המערכת?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. ניתוח הבדיקות והעיצוב שלהם – test analysis and design
  1. 2. תכנון ובקרת הבדיקות – test planning & control
  1. 3. סיום הבדיקות - test closure
  1. 4. כתיבת הטסטים והרצתם – test implementation and execution

שאלה 31
מה יכול להיות מדד קביל (valid measure) של התקדמות הבדיקות?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. מספר הבאגים שעוד לא גילינו (undetected defects)
  1. 2. במספר הבאגים הכולל במוצר
  1. 3. מספר מקרי הבדיקה שעוד לא הורצו
  1. 4. המאמץ לתקן את כל הבאגים

שאלה 32
המטרה של exit criteria היא:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. להגדיר מתי לעצור את הבדיקות
  1. 2. לסיים רמת בדיקה
  1. 3. להגדיר מתי קבוצת טסטים עמדה בקריטריון המוגדר מראש
  1. 4. כל התשובות נכונות

שאלה 33
מחזור החיים של באג הוא:

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1.New, Assigned, Fixed, Closed
  1. 2. New, Fixed ,Assigned, Closed
  1. 3. Assigned, New, Closed, Fixed
  1. 4. Assigned, New, Fixed, Closed

שאלה 34
מנהל פרוייקט הועבר לפרוייקט תוכנה גדול בעת הביצוע שלו. מה תהיה העדיפות הגבוהה ביותר של מנהל הפרוייקט?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. לייצר יחסים עם הלקוח
  1. 2. ללמוד את יעדי הפרוייקט ואת תכנית העבודה הקיימת
  1. 3. לשנות את המבנה הארגוני של הפרויייקט כי להתאימו לרצון ההנהלה
  1. 4. להבטיח שהפרוייקט ממשיך להתקדם בקצב ההתקדמות הנוכחי

שאלה 35
מה מהמשפטים הבאים נכון לגבי: "לשנות את X, נדרשת רמת אישור גבוהה יותר מאשר לשנות את Y":

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. X: קוד בפיתוח Y: קוד בגרסא משוחררת אצל לקוח
  1. 2. X: דרישות בתקופת הגדרת הדרישות Y: דרישות בזמן הבדיקות
  1. 3. X: מסמכי פיתוח Y: מסמכים הנמסרים ללקוח
  1. 4. X: מוצר המסופק למספר לקוחות Y: מוצר הנמסר ללקוח יחיד

שאלה 36
בזמן הבדיקות, הבודק מוצא באג ומעדכן את המתכנת. המתכנת דוחה את הבאג וטוען שהוא אינו באג. מה אמור הבודק לעשות?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. לדווח את הנושא למנהל הבדיקות ולנסות למצוא דרך ליישב את ההדורים עם התכנת
  1. 2. לבדוק מחדש את המודול ולאשר את הבאג
  1. 3. לעדכן מתכנת אחר בקשר לבאג
  1. 4. לדווח את הבאג במערכת עם כל האינפורמציה הרלוונטית, ולבדוק את ההסתברות שלו

שאלה 37
מה מהבאים אינו נכלל בעת תכנון הבדיקות?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. לוחות זמנים ותוצרים
  1. 2. חומרה ותוכנה
  1. 3. קריטריוני כניסה ויציאה
  1. 4. סוגי מקרי בדיקה

שאלה 38
אתה מנהל בדיקות ועוד מעט עומדות להתחיל בדיקות המערכת. מחלקת פיתוח התוכנה מודיעה לך שעקב שינוי בדרישות אתה תקבל את הגרסא לבדיקות ב-5 ימי איחור. אינך יכול לשנות את המשאבים שברשותך (כמות אנשים, כלי בדיקה וכדומה). מה מהפעולות הבאות תוכל לעשות כדי לעמדו בכל זאת בזמן סיום הבדיקות המקורי?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. להודיע למחלקת הפיתוח שהם חייבים לסיים את פיתוח התוכנה במועד המקורי שנקבע, כדי שהבדיקות יסיימו בזמן המקורי
  1. 2. להאריך את תכנית הבדיקה, כדי שתכלול את פערי הזמנים הצפויים
  1. 3. לתעדף את הפונקציונליות לפי סיכונים, ולהתרכז יותר בפונקציונליות הקריטית
  1. 4. להוסיף עוד משאבים כדי לפצות על האיחור

שאלה 39
הצעה לשינוי (Change Request) נכתבת במהלך תהליך הפיתוח. אילו מהמידעים הבאים היא חייבת לכלול?
i הגדרת השינוי
ii המסמכים שצריכים להתעדכן כתוצאה מהשינוי
iii שם המפתח או הבודק
iv התלויות (dependencies) של ההצעה לשינוי

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. I, III and IV
  1. 2. I, II and III
  1. 3. II, III and IV
  1. 4. I, II and IV

שאלה 40
קריטריון כניסה (Entry Criteria) צריך לכלול שאלות כגון:
i האם כל המסמכים (דרישות, עיצוב וכו'), הנדרשים הם זמינים לבודק ומאפשרים לו להפעיל את המערכת ולבדוק את האם היא מתנהגת בצורה נכונה?
ii האם סביבות הבדיקה (מעבדות- תוכנה וחומרה) קיימות, והאדמיניסטרציה הנדרשת לסביבות אלו מוכנה?
iii האם כל התנאים והמצבים שיבטיחו מהלך בדיקות שוטף וללא תקלות מתקיימים?
iv האם כל התשתיות, העזרים ותנאי הקדם התומכים בבדיקות קיימים בצורה שהבודקים יכולים להשתמש בהם?

  • תשובות אפשריות (רק אחת נכונה):

 

  1. 1. I, II and IV
  1. 2. I, II and III
  1. 3. I, II, III and IV
  1. 4. II, III and IV

 

פתרונות

תשובות לשאלות:

1. תשובה - 3
2. תשובה - 1
3. תשובה - 1
4. תשובה - 1
5. תשובה - 1
6. תשובה - 4
7. תשובה - 2
8. תשובה - 3
9. תשובה - 2
10. תשובה - 2
11. תשובה - 5
12. תשובה - 5
13. תשובה - 2
14. תשובה - 4
15. תשובה - 1
16. תשובה - 2
17. תשובה - 3
18. תשובה - 2
19. תשובה - 3
20. תשובה - 3
21. תשובה - 2
22. תשובה - 2
23. תשובה - 4
24. תשובה - 2
25. תשובה - 1
26. תשובה - 1
27. תשובה - 1
28. תשובה - 2
29. תשובה - 2
30. תשובה - 1
31. תשובה - 3
32. תשובה - 4
33. תשובה - 1
34. תשובה - 2
35. תשובה - 4
36. תשובה - 4
37. תשובה - 2
38. תשובה - 3
39. תשובה - 4
40. תשובה - 1

איך הלך?
לתרגילים ופתרונות נוספים להסמכת ISTQB בנושא תכנון והרצת בדיקות ( Test Planning, Implementation & Execution)
עבור לתרגילים ופתרונות בנושאים:

 

 

מסלולי לימוד שיכניסו אתכם להייטק:

קורסי הייטק מומלצים


תחומי לימוד הכי מבוקשים בהייטק בשנת 2024

יש לכם שאלות? נשמח לדבר איתכם ולענות על הכל
© כל הזכויות שמורות Real Time Group